Trans masne kiseline, poznate i kao trans masti, posebna su vrsta nezasićenih masnih kiselina. Prema Odredbi Europske unije definirane su kao masne kiseline s najmanje jednom nekonjugiranom  dvostrukom vezom između dva atoma ugljika u trans konfiguraciji.

Trans masti prirodno su prisutne u malim količinama u namirnicama životinjskog porijekla kao što su meso goveda,ovaca i koza te mliječni proizvodi. Neke trans masti proizvode se industrijski, a njihov glavni izvor su djelomično hidrogenirana ulja s udjelom od nekoliko do preko 50% trans masti.

S obzirom da su krvožilne bolesti vodeći uzrok smrti u Europskoj uniji, a visoki unos trans masti uvelike povećava rizik od istih, došlo je do zaključka kako bi se njihova količina u hrani trebala ograničiti. Stoga od 02.travnja 2021.godine na snagu stupa regulativa kojom se striktno ograničava količina industrijski proizvedenih trans masti u proizvodima na području Europske unije. Tako će najveća dozvoljena količina tih masti u proizvodima iznositi 2g na 100g ukupnih masti.