U svijetu se nastoji smanjiti upotreba neorganskih gnojiva u cilju očuvanja okoliša ali uz održivi prinos i naravno kvalitete namirnice .Tako su Surendra K. Pradhan i njegovi suradnici u finskoj istraživali gnojivo dobiveno iz ljudskog urina te ga koristili u poljima na kojem su zasadili kupus.

Prehrambena vrijednost kupusa dobivenog na „uobičajan“ način i onog iz eksperimenta sa organskim –urinom nije se razlikovala. “Naši rezultati pokazuju da se mokraća može koristiti kao gnojivo za kupus i ne predstavljaju nikakvu značajnu prijetnju higijenski ili napuštanje bilo prepoznatljiv okus u prehrambenim proizvodima”, zaključuje se u izvješću.

Odlučili su se za ovo istraživanje jer se radi o sirovini koja je organska, dostupna (jeftina) te bogata dušikom i drugim hranjivim tvarima, a poznato je kako se urin koristi kao gnojivo od davnina.

Posebno su zanimljivi rezultati u oplemenjivanju terena za uzgoj bilja gdje je korišten ljudski urin i drvo jasena u procesu proizvodnje rajčica jer se prinos po ovoj eksperimentalnoj metodi organskog gnojenja učetvorostručio.

Surendra Pradhan i njegovi kolege istakli su da je urin, dobar izvor dušika, uspješno se koristi za oploditi krastavac, kukuruz, kupus, i drugih usjeva.

Najvažnije je što su naglasili kako ovaj način proizvodnje prehrambenih usjeva ne ugrožava ljudsko zdravlje.Dakle zdravstveni rizik ne postoji!!!

Svi ovi navedeni podaci su objavljeni u vremenu 2007-2010 godine .